quinta-feira, 20 de janeiro de 2022

Lindo photoshop

Segunda foto, da esquerda para a direita: Aoyama Hikaru, Wachi Tsukasa, Ito Shihono, Yuka Kuramochi, Suzuki Fumina, Jun Amaki, Yanase Saki

 

Nenhum comentário:

Postar um comentário